• Newsroom
  • Kontakt
  • safe&easy
  • DE EN PL
Wyniki out of Przeczytaj więcej Products Wyświetl wszystkie wyniki

Udział

Podziel się tą stroną

Możesz podzielić się tą stroną z innymi, wysyłając adres URL wybranej strony.

Email LinkedIn


Ochrona podstawowa impulsów przepięciowych

Impulsy przepięciowe są generowane podczas przełączania, wyładowań elektrostatycznych i wyładowań atmosferycznych (bezpośrednie/pośrednie). Podłączają one do urządzeń elektrycznych za pośrednictwem podłączonych przewodów w sposób galwaniczny, indukcyjny lub pojemnościowy.

Prądy impulsowe często występują w bezpiecznikach pierwotnych. Na ogół jednak nie stanowią one problemu dla bezpieczników, jeżeli przy doborze bezpieczników uwzględniono ważne szczegóły. Impulsy mogą występować pojedynczo (przeskokowo) lub wielokrotnie (np. w obwodach zegarowych). W przypadku pojedynczych impulsów szerokość dżuli lub impulsu jest taka sama jak szerokość impulsu. Dla prądów ciągłych decydujące znaczenie ma obliczenie wartości skutecznej i generalnie należy wziąć pod uwagę nominalny wyporność prądową wynikającą z ewentualnego wzmocnienia starzenia się (dyfuzja).

pl.schurter.com
pl
pl
pol-PL
prod //cdn.schurter.com 010010020000000006-18063-220453