SCHURTER_Logo_white.eps
Menu openMenu Close
WyszukajWyszukajWyszukajWyszukaj
Czego szukasz?

Zgodność z dyrektywą RoHS — stałe zobowiązanie

Zajmujemy się rozwiązaniami w tym zakresie od 1999r.

Ograniczenia dotyczące stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS)

Dyrektywa RoHS zabrania sprzedaży na terenie UE urządzeń elektrycznych zawierających ołów, kadm, chrom VI, rtęć, wybrane bromowane środki zmniejszające palność lub ftalany w ilościach przekraczających określone progi:

Dyrektywa UE RoHS (ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych)

„Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektronicznym” weszło w życie w 2006 r., zostało przekształcone w 2011 r. (2011/65/UE, ROHS 2) i zmienione w 2015 r. (UE 2015/863, ROHS 3). Dyrektywa zabrania sprzedaży na terenie UE urządzeń elektrycznych zawierających ołów, kadm, chrom VI, rtęć, wybrane bromowane środki zmniejszające palność lub ftalany w ilościach przekraczających określone progi. Producenci elektroniki muszą być w stanie udokumentować, że ich urządzenia są zgodne z dyrektywą RoHS. Obowiązują następujące limity zawartości substancji:

Lead (Pb)

0.1% by weight

=

1000 mg/kg

=

1000 ppm

Mercury (Hg)

0.1% by weight

=

1000 mg/kg

=

1000 ppm

Cadmium (Cd)

0.01% by weight

=

100 mg/kg

=

100 ppm

Chromium VI (Cr VI)

0.1% by weight

=

1000 mg/kg

=

1000 ppm

PBB, PBDE

0.1% by weight

=

1000 mg/kg

=

1000 ppm

DEHP, BBP, DBP, DIBP

0.1% by weight

=

1000 mg/kg

=

1000 ppm

Wartości te dotyczą każdego jednorodnego materiału, w tym surowca, określonego w urządzeniu, np. każdego lutu i każdego komponentu.

Rozwiązania

W styczniu 2005 roku z powodzeniem wprowadziliśmy na rynek całą gamę produktów bezołowiowych, aw 2006 roku całkowicie przestawiliśmy nasze linie produktowe na produkty bezołowiowe.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu procesowemu i wieloletnim międzynarodowym partnerstwom jesteśmy w stanie zapewnić niezawodność naszych komponentów pod względem ich lutowalności zgodnie z wymaganą normą IEC 60068-2-20. Nieustannie doskonalimy opłacalne techniki produkcji bezołowiowej, które zapewniają wysoką jakość produktów SCHURTER.

Wyjątki dozwolone przez RoHS 2011/65/UE

Dla firmy SCHURTER istotne są dwa wyjątki. Są one związane z tym, że ołów jest określony jako materiał, co oznacza, że ​​produkty nie są bezołowiowe, ale nadal są zgodne z dyrektywą RoHS. Noszą logo RoHS, ale nie mają logo bezołowiowego.

1) W przypadku stopów miedzi dozwolona jest zawartość ołowiu do 4% wagowo (= 40 000 ppm). Oznacza to, że wszystkie części mosiężne mogą zawierać ograniczoną ilość ołowiu. Przykład: chociaż przełącznik T11 zawiera części zawierające 2% ołowiu, T11 jest zgodny z RoHS, ponieważ ołów jest zawarty w stopie CuZn

2) Luty SnPb są dozwolone pod warunkiem, że stosowane są techniki lutowania wysokotemperaturowego i że lut zawiera co najmniej 85% ołowiu. Przykłady: bezpieczniki SMD-FST, SMD-FTT i SMD-SPT

Objaśnienie listy przeglądowej produktów

SCHURTER udostępnia listy przeglądów produktów, które wyświetlają aktualny status RoHS i produktów bezołowiowych według typu produktu lub grupy. Ten sam format jest używany dla wszystkich produktów SCHURTER; wykazy zawierają szczegółowe informacje i są regularnie aktualizowane przez zarząd substancji.

Prowadzimy listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) i regularnie ją aktualizujemy.

Przegląd produktów z pełną listą RoHS resp. Komponenty SCHURTER zgodne z chińską dyrektywą RoHS

CoC RoHS Standard Products 

Fuses 

Fuseholders 

Connectors 

Circuit Breaker for Equipment (CBE) 

Metal Line Components 

Switch Line 

EMC Products 

Data Signal Connectors 

Voltage Selectors and Switches

Indicator 

Test Jacks 

Listy przeglądów produktów, które będą informować o spełnieniu warunków stosowania substancji niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami ROHS. (Skrót oznaczający ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji).
Przykład karty zawartości produktu

UMT 250 PCS 

Stosowane materiały udokumentowane są na tzw. kartach składu produktu, w skrócie PCS. Dokument ten dokumentuje między innymi przestrzeganie dopuszczalnych limitów

Ograniczenia dotyczące wykorzystania materiałów wykraczające poza zgodność z unijną dyrektywą RoHS

  • Azbest

Azbest to grupa minerałów o długich, cienkich włóknistych kryształach, która stała się popularna w przemyśle ze względu na swoją odporność na ciepło, elektryczność i uszkodzenia chemiczne, pochłanianie dźwięku i wytrzymałość na rozciąganie. Azbest był używany głównie w szczękach hamulcowych i uszczelkach, w okablowaniu piekarników elektrycznych i płyt grzejnych oraz w budynkach ze względu na jego właściwości zmniejszające palność i izolujące. Od połowy lat 80. w wielu krajach zakazano stosowania azbestu.SCHURTER nigdy nie stosował azbestu w swoich produktach. Linia produktów SCHURTER jest całkowicie wolna od azbestu.

  • Sulfoniany perfluorooktanu (PFOS)

Substancje pokrewne PFOS były w przeszłości stosowane głównie do zapewniania odporności na tłuszcz, olej i wodę w materiałach takich jak tekstylia, dywany, papier oraz w ogólnych powłokach, ale obecne zastosowania dotyczą głównie takich obszarów, jak chromowanie, fotografia, fotolitografia, pianki gaśnicze i płyny hydrauliczne dla lotnictwa. SCHURTER potwierdza, że ​​żaden z jej produktów nie zawiera PFOS. Ponadto SCHURTER nie stosuje PFOS w materiałach, procesach produkcyjnych ani opakowaniach

  • Eter dekabromodifenylu (DekaBDE)

W 2008 r. unijna dyrektywa RoHS została zmieniona, a wyjątek dotyczący dekaBDE został usunięty z rozporządzenia. DekaBDE (dekabromodifenyloeter) jest stosowany jako środek zmniejszający palność w plastikowych częściach produktów elektrycznych i elektronicznych. Substancja rozkłada się powoli w środowisku naturalnym i może kumulować się w formach życia zwierząt. Istnieją przesłanki, że DecaBDE rozkłada się do bardziej toksycznych substancji chemicznych, penta- lub oktabromodifenyloeteru. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie tych dwóch chemikaliów jest – ze względu na ich szkodliwy wpływ – zabronione w UE od 2004 roku. Firma SCHURTER potwierdza, że ​​jej plastikowe części nie zawierają DecaBDE.

Firma SCHURTER nie stosuje DecaBDE jako środka zmniejszającego palność w swoich produktach.

Kontakt

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienia, skontaktuj się z naszym Zespołem ds. Zarządzania Substancjami lub naszym regionalnym przedstawicielem.

ScrollToTop
ShareUdostępnij na LinkedIn
Skopiuj link
Wyślij e-mailem
ShareSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
CloseZostaniesz przeniesiony na adres strony wybranego kraju. W ten sposób opuścisz stronę główną SCHURTER.
Jeśli chcesz odwiedzić stronę wybranego kraju, kliknij poniższy przycisk:
Jeśli chcesz pozostać na globalnej stronie internetowej SCHURTER, kliknij poniższy przycisk:www.schurter.com
Uwaga: Twoje preferencje dotyczące kraju w globalnej witrynie SCHURTER zostały zapisane.