SCHURTER_Logo_white.eps
Menu openMenu Close
WyszukajWyszukajWyszukajWyszukaj
Czego szukasz?

Wysoki standard zgodności produktów z wymaganiami

Jakość naszych produktów i usług uważamy za kluczowy czynnik trwałego sukcesu firmy.

Wysoki standard odpowiedzialności i zgodności produktów z wymaganiami

Doskonałe zarządzanie i doskonalenie procesów zostało zaprojektowane i następnie certyfikowane zgodnie z systemami zarządzania ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO IATF 16949, ISO 45001.

Doskonałość Biznesowa

SCHURTER jest aktywnie zaangażowany w Total Quality Management (TQM) od 1991 roku. TQM opiera się na kompleksowym modelu zarządzania i jakości – MODELU EFQM. Business Excellence to filozofia stojąca bezpośrednio za tym modelem.

Dla wszystkich interesariuszy firmy SCHURTER — klientów, pracowników, społeczeństwa, inwestorów finansowych, dostawców i partnerów — naszym celem jest osiągnięcie trwałych i doskonałych wyników wraz z tworzoną wartością dodaną.

RoHS

SCHURTER wykazuje ciągłe zaangażowanie w bezpieczną pracę i odpowiedzialność za środowisko. Zapewniamy oszczędne i rozsądne obchodzenie się ze źródłami energii i materiałami.

China RoHS

Chińska ustawa o zanieczyszczeniach została opublikowana 28 lutego 2006 r. Podobnie jak europejskie wytyczne RoHS, reguluje ona stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji, takich jak ołów, kadm, chrom VI, rtęć lub polibromowane inhibitory płomienia PBB/PBDE.

Dowiedz się więcej o zgodności produktów

REACH

Od 1 czerwca 2007 r. obowiązuje nowe prawo UE nr 1907/2006 dotyczące chemikaliów. Jest to system rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń w zakresie chemikaliów, w skrócie „REACH”.

Halogen Free

SCHURTER stara się dostarczać klientom produkty bezhalogenowe. Halogeny są stosowane głównie jako środki zmniejszające palność w tworzywach sztucznych. Dlatego SCHURTER stosuje, tam gdzie to możliwe, bezhalogenowe tworzywa sztuczne o porównywalnej ochronie

Conflict Minerals

Wydobycie metali i innych surowców to intensywny proces, który wiąże się z potencjalnymi zagrożeniami społecznymi i środowiskowymi. Firma SCHURTER przestrzega wszystkich krajowych i innych obowiązujących praw i przepisów w tym zakresie.
ScrollToTop
ShareUdostępnij na LinkedIn
Skopiuj link
Wyślij e-mailem
ShareSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
CloseZostaniesz przeniesiony na adres strony wybranego kraju. W ten sposób opuścisz stronę główną SCHURTER.
Jeśli chcesz odwiedzić stronę wybranego kraju, kliknij poniższy przycisk:
Jeśli chcesz pozostać na globalnej stronie internetowej SCHURTER, kliknij poniższy przycisk:www.schurter.com
Uwaga: Twoje preferencje dotyczące kraju w globalnej witrynie SCHURTER zostały zapisane.