SCHURTER_Logo_white.eps
Menu openMenu Close
WyszukajWyszukajWyszukajWyszukaj
Czego szukasz?

Zrównoważony Rozwój

w 1996 roku firma SCHURTER była jedną z pierwszych firm w Szwajcarii posiadającą certyfikat ISO 14001.

Zrównoważony Rozwój w SCHURTER

Quote

Troska o środowisko jest kluczowym elementem kultury organizacyjnej SCHURTER. Efektywnie wykorzystujemy zasoby, zapewniamy zgodność naszych produktów z ochroną środowiska oraz uwrażliwiamy naszych pracowników i partnerów na kwestie związane z ochroną środowiska.

Rolf Nussbaumer, Chief Technical Officer, Engineering

Raport Zrównoważonego Rozwoju firmy SCHURTER Holding AG

W naszym raporcie o zrównoważonym rozwoju skupiliśmy się na celach ONZ w tym zakresie. 17 celów zrównoważonego rozwoju obejmuje (SDGs) 169 celów cząstkowych dotyczących konkretnych zadań, w tym ochrony świat przyrody w walce z ubóstwem.

W dialogu z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz w porozumieniu ze stowarzyszeniami branżowymi i opiniami ekspertów zidentyfikowaliśmy kluczowe tematy i SDGs wzdłuż naszego łańcucha tworzenia wartości dodanej. Na tej podstawie powstał Komitet Sterujący ds. Zrównoważonego Rozwoju, który podzielił zadania na cztery wymiary, które omówimy w przyszłości. Wyznaczyliśmy konkretne cele dla najbardziej istotnych obszarów i przygotowujemy kolejne z nich. Ocena naszego wpływu w tym temacie, jak również jego znaczenie dla naszych interesariuszy, była tutaj kluczowa.

ScrollToTop
ShareUdostępnij
ShareUdostępnij na LinkedIn
Skopiuj link
Wyślij e-mailem
CloseZostaniesz przeniesiony na adres strony wybranego kraju. W ten sposób opuścisz stronę główną SCHURTER.
Jeśli chcesz odwiedzić stronę wybranego kraju, kliknij poniższy przycisk:
Jeśli chcesz pozostać na globalnej stronie internetowej SCHURTER, kliknij poniższy przycisk:www.schurter.com
Uwaga: Twoje preferencje dotyczące kraju w globalnej witrynie SCHURTER zostały zapisane.