SCHURTER_Logo_white.eps
Menu openMenu Close
WyszukajWyszukajWyszukajWyszukaj
Czego szukasz?

Zrównoważony Rozwój

w 1996 roku firma SCHURTER była jedną z pierwszych firm w Szwajcarii posiadającą certyfikat ISO 14001.

Zrównoważony Rozwój w SCHURTER

Green Line

SCHURTER przedstawia pierwsze na świecie gniazda urządzeń 10A wykonane z plastiku pochodzenia roślinnego! Pierwszymi członkami nowej rodziny Green Line są typy 6100-3, 6100-4, 6102-3, 6102-5, 6600-3 i 6600-4.

Ocena EcoVadis

SCHURTER AG, siedziba główna Grupy SCHURTER, otrzymała srebrną ocenę za pierwszym podejściem. Ocena EcoVadis jest ważnym narzędziem, które pomaga firmom oceniać i stale poprawiać ich wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

EcoVadis to niezależna platforma, która ocenia dostawców i usługodawców na podstawie kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Globalnie, we wszystkich branżach.

Mierzenie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju

EcoVadis oferuje firmom możliwość pomiaru i porównania ich własnych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dzięki ratingowi otrzymują zatem obiektywną ocenę opartą na uznanych na całym świecie standardach. Dzięki temu mogą zidentyfikować mocne i słabe strony oraz podjąć ukierunkowane działania w celu ich optymalizacji.

Znaczenie w codziennej pracy

Coraz więcej firm wymaga od swoich dostawców i partnerów posiadania oceny EcoVadis, aby mieć pewność, że spełniają oni wymagane standardy zrównoważonego rozwoju. Dobra ocena może zatem ułatwić dostęp do nowych możliwości biznesowych i rynków.

Transparentność

Ocena SCHURTER EcoVadis jest publikowana na platformie dostępnej tylko dla zarejestrowanych użytkowników, umożliwiając klientom, inwestorom i innym interesariuszom wgląd w wyniki firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przejrzystość promuje i wspiera rozwój zrównoważonej gospodarki.

Srebro za pierwszym podejściem!

Fakt, że firma SCHURTER AG została uhonorowana srebrną oceną podczas swojego pierwszego udziału, może być postrzegana jako doskonały znak. Wieloletnie wysiłki firmy SCHURTER AG w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały w ten sposób nagrodzone. To wielki sukces!

Zrównoważony Rozwój wymaga zaangażowania

Zrównoważony Rozwój jest dziś globalną potrzebą. Nie jest to wyłącznie polecenie, które SCHURTER musi wydać swoim spółkom należącym do Grupy, ale oczekiwanie aktywnego zajęcia się tą kwestią.

Wkrótce dostępne: cała rodzina złączy 400 VDC z obudowami na bazie bioplastiku (Green Plastics)

Raport Zrównoważonego Rozwoju SCHURTER Holding AG

W naszym raporcie o zrównoważonym rozwoju skupiliśmy się na celach ONZ w tym zakresie. 17 celów zrównoważonego rozwoju obejmuje (SDGs) 169 celów cząstkowych dotyczących konkretnych zadań, w tym ochrony świat przyrody w walce z ubóstwem.

W dialogu z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz w porozumieniu ze stowarzyszeniami branżowymi i opiniami ekspertów zidentyfikowaliśmy kluczowe tematy i SDGs wzdłuż naszego łańcucha tworzenia wartości dodanej. Na tej podstawie powstał Komitet Sterujący ds. Zrównoważonego Rozwoju, który podzielił zadania na cztery wymiary, które omówimy w przyszłości. Wyznaczyliśmy konkretne cele dla najbardziej istotnych obszarów i przygotowujemy kolejne z nich. Ocena naszego wpływu w tym temacie, jak również jego znaczenie dla naszych interesariuszy, była tutaj kluczowa.

Quote

Troska o środowisko jest kluczowym elementem kultury organizacyjnej SCHURTER. Efektywnie wykorzystujemy zasoby, zapewniamy zgodność naszych produktów z ochroną środowiska oraz uwrażliwiamy naszych pracowników i partnerów na kwestie związane z ochroną środowiska.

Rolf Nussbaumer, Chief Technical Officer, Engineering

System Zarządzania Środowiskowego

SCHURTER zaczął integrować zasady ochrony środowiska już w 1990 roku i był w 1996 roku jedną z pierwszych firm posiadających certyfikat ISO 14001 w Szwajcarii.

Wszystkie oddziaływania firmy na środowisko są analizowane, monitorowane i ulepszane.

  • Aspekty środowiskowe uwzględniamy już podczas opracowywania nowego produktu

  • Spełniamy międzynarodowe standardy i przepisy, takie jak RoHS i REACH

  • Identyfikujemy, monitorujemy, analizujemy i ograniczamy wpływ procesów na środowisko

  • Używamy przyjaznych dla środowiska materiałów opakowaniowych

  • Minimalizujemy zagrożenia ekologiczne

Ponadto jest kładziony szczególny nacisk na oszczędzanie zasobów oraz redukcję emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych.

Informacje o Substancjach

RoHS

Produkty zgodne z ROHS wg. Dyrektywa 2011/65/UE, Kwalifikacje i informacje zgodne z bezołowiowym materiałem lutowniczym. Infomacje o produkcie i opakowaniu, a także przegląd produktów.

China RoHS

Wykaz produktów, które będą informować o spełnieniu warunków użytkowania substancji niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami China-ROHS. (Skrót oznacza ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji).

REACH

Od 1 czerwca 2007 r. obowiązuje nowe prawo UE nr 1907/2006 dotyczące chemikaliów. Jest to system rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń w zakresie chemikaliów, w skrócie „REACH”.

Halogen-free, Conflict Materials oraz Certyfikaty

Halogen Free

SCHURTER stara się dostarczać klientom produkty bezhalogenowe. Halogeny są stosowane głównie jako środki zmniejszające palność w tworzywach sztucznych. Dlatego SCHURTER stosuje, tam gdzie to możliwe, bezhalogenowe tworzywa sztuczne o porównywalnej ochronie

Conflict Minerals

Wydobycie metali i innych surowców to intensywny proces, który wiąże się z potencjalnymi zagrożeniami społecznymi i środowiskowymi. Firma SCHURTER przestrzega wszystkich krajowych i innych obowiązujących praw i przepisów w tym zakresie.

Certyfikaty

SCHURTER nieustannie dąży do osiągnięcia i certyfikowania swoich wysiłków na rzecz maksymalnego bezpieczeństwa, prostej obsługi i zrównoważonych praktyk biznesowych.
ScrollToTop
ShareUdostępnij
ShareUdostępnij na LinkedIn
Skopiuj link
Wyślij e-mailem
CloseZostaniesz przeniesiony na adres strony wybranego kraju. W ten sposób opuścisz stronę główną SCHURTER.
Jeśli chcesz odwiedzić stronę wybranego kraju, kliknij poniższy przycisk:
Jeśli chcesz pozostać na globalnej stronie internetowej SCHURTER, kliknij poniższy przycisk:www.schurter.com
Uwaga: Twoje preferencje dotyczące kraju w globalnej witrynie SCHURTER zostały zapisane.