SCHURTER_Logo_white.eps
Menu openMenu Close
WyszukajWyszukajWyszukajWyszukaj
Czego szukasz?

Oświadczenie o naszej Polityce Prywatności

Nasza polityka prywatności pomaga zrozumieć, co robimy i co możesz zrobić z informacjami na naszej stronie internetowej.

Informacje Ogólne

Firma SCHURTER dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność swoich klientów i podjęła środki ostrożności w celu zapewnienia, że informacje przekazywane przez klientów/przeglądarki lub zarejestrowane jako subskrybenci list e-mailowych pozostają prywatne i chronione przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Możesz poruszać się po większości stron internetowych SCHURTER bez podawania danych osobowych. Rejestracji potrzebujemy tylko na dostawę produktów i odpowiedzi na zapytania.

W niniejszej polityce prywatności informujemy użytkowników o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz o każdym przekazywaniu danych podmiotom trzecim. Aby zapewnić Ci dostęp do tych informacji na początku procesu użytkowania i zawsze, na każdej stronie internetowej firmy SCHURTER znajdziesz łącze do niniejszej polityki prywatności. Poniższe informacje o ochronie danych dotyczą tej i wszystkich innych stron internetowych, które odnoszą się do tych informacji o ochronie danych.

Informacje, które zbieramy

Gromadzimy informacje, aby świadczyć lepsze usługi wszystkim użytkownikom i pozostać z Tobą w kontakcie po Twojej wizycie na stronie internetowej SCHURTER.

Przejrzystość i wybór

Każdy ma inne obawy dotyczące ochrony danych. Celem firmy SCHURTER jest wyjaśnienie, jakie informacje zbieramy, abyś mógł podejmować sensowne decyzje dotyczące ich wykorzystania.

Informacje dostarczone przez nas

Niektóre usługi firmy SCHURTER umożliwiają udostępnianie informacji innym osobom. Pamiętaj, gdy publicznie ujawniasz informacje, że informacje te mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, w tym Google.

Dane nieosobowe

Co do zasady możesz odwiedzać strony internetowe SCHURTER bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Informacje o lokalizacji dotyczące adresu protokołu internetowego (IP), strony internetowej, z której odwiedzasz firmę SCHURTER, oraz stron internetowych, które przeglądasz w firmie SCHURTER, liczba, data i godzina twoich wizyt oraz wyszukiwane hasła, które wprowadzasz do wyszukiwania i które wprowadzone w celu uzyskania dostępu do stron internetowych firmy SCHURTER. Twoja tożsamość pozostaje całkowicie anonimowa. Informacje te są oceniane w celach statystycznych, aby określić akceptację i atrakcyjność tej strony internetowej oraz ulepszyć jej zawartość.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

W niektórych miejscach na stronach internetowych firmy SCHURTER oferowane są różne formularze, np. g. do ofert produktów lub usług, rejestracji, zapytań, kontaktu, zamówienia, aplikacji lub funkcji newslettera. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane tylko wtedy, gdy skorzystasz z tych usług firmy SCHURTER i dobrowolnie podasz dane niezbędne do rozpatrzenia Twojej prośby.

Jeśli zdecydujesz się przekazać nam informacje, takie jak nazwa firmy, dział, adres, adres e-mail lub inne dane osobowe, SCHURTER może przechowywać, przetwarzać i oceniać te dane oraz przekazywać je autoryzowanym spółkom handlowym lub innym partnerom umownym SCHURTER, wyłącznie w celu utrzymywania z Tobą relacji z klientami, w szczególności w celu informowania Cię o ofercie produktów SCHURTER.

Dane osobowe z aplikacji będą jednak przekazywane firmom stowarzyszonym lub innym stronom trzecim wyłącznie na wyraźne żądanie i zgodę osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to również przechowywania danych aplikacji poza zwykłym czasem trwania procesu aplikacji.

Informacje dostarczone przez nas

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy SCHURTER, z wyjątkiem jednej z następujących okoliczności:

Do przetwarzania zewnętrznego

Udostępniamy dane osobowe partnerom SCHURTER, innym godnym zaufania firmom lub osobom, które przetwarzają je w imieniu SCHURTER. Odbywa się to na podstawie instrukcji firmy SCHURTER i zgodnie z polityką prywatności firmy SCHURTER, a także innymi odpowiednimi środkami zachowania poufności i bezpieczeństwa.

Ze względów prawnych

Przekażemy dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy SCHURTER, jeśli w dobrej wierze możemy założyć, że uzyskanie dostępu, wykorzystanie, przechowywanie lub przekazanie tych danych jest w uzasadniony sposób konieczne:

 • w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub postępowaniami sądowymi lub w celu wykonania wykonalnego nakazu administracyjnego.

 • w celu egzekwowania obowiązujących warunków użytkowania, w tym badania ewentualnych naruszeń.

 • wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób zwalczania oszustwa, luk w zabezpieczeniach lub problemów technicznych.

 • w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy SCHURTER, użytkowników lub społeczeństwa przed szkodami, o ile jest to prawnie dopuszczalne lub konieczne.

Pliki cookie

Kiedy odwiedzasz witrynę internetową firmy SCHURTER, możliwe jest, że na twoim komputerze zostaną zapisane informacje w formie „cookie”, aby automatycznie je rozpoznać przy następnej wizycie. Na przykład pliki cookie pozwalają dostosować stronę internetową do Twoich zainteresowań lub zapisać hasło, dzięki czemu nie musisz go każdorazowo wpisywać.
Możesz również ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby wszystkie pliki cookie, w tym te powiązane z usługami SCHURTER, były blokowane lub aby wyświetlał się komunikat, gdy tylko plik cookie zostanie ustawiony. Pamiętaj jednak, że wiele usług może nie działać poprawnie, jeśli masz wyłączone pliki cookie.

Google Analytics

Witryna SCHURTER korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc nam przeanalizować korzystanie przez Ciebie z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (w tym Państwa adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi Google.

Korzystając ze stron internetowych SCHURTER, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych na Twój temat przez Google w sposób iw celu opisanym powyżej.

Linki do innych stron internetowych

Strony internetowe firmy SCHURTER zawierają linki do innych stron internetowych. Łącza nie oznaczają, że firma SCHURTER popiera lub przyjmuje treść stron, do których prowadzą łącza. Witryny, do których prowadzą łącza, nie są kontrolowane przez firmę SCHURTER i dlatego firma SCHURTER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te łącza, ich treść i strategię ochrony danych oraz ewentualne przesyłanie danych za ich pośrednictwem.

Transmisja danych

Transmisja danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Korzystanie z technologii wykorzystywanych przez firmę SCHURTER do transmisji danych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Nieautoryzowany dostęp i bezpieczeństwo

SCHURTER chroni Twoje dane przed nieupoważnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem za pomocą środków technicznych i organizacyjnych. Środki bezpieczeństwa firmy SCHURTER są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. Nie można całkowicie wykluczyć, że nieupoważnione osoby trzecie, takie jak hakerzy, uzyskają dostęp do stron internetowych firmy SCHURTER i zawartych w nich informacji. Firma SCHURTER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z tego powodu.

Dostęp i aktualizacja Twoich danych osobowych

Dostęp do niektórych usług firmy SCHURTER mają tylko określone osoby, które muszą wprowadzić hasło i podać dane osobowe.

Za każdym razem, gdy korzystasz z usług SCHURTER, SCHURTER dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Ci dostęp do Twoich danych osobowych. Jeśli te dane okażą się nieprawidłowe, firma SCHURTER dołoży wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikowi możliwość ich szybkiej aktualizacji lub usunięcia — chyba że firma SCHURTER musi przechowywać te dane w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych.

SCHURTER dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi w sposób chroniący dane przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem. Z tego powodu SCHURTER nie usuwa natychmiast żadnych pozostałych kopii danych, które zostały usunięte z usług SCHURTER z aktywnych serwerów i nie usuwa tych danych z systemów kopii zapasowych.

Prawo odstąpienia od umowy

W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę udzieloną firmie SCHURTER na gromadzenie lub przetwarzanie Twoich danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Po otrzymaniu odwołania przez firmę SCHURTER Twoje dane zostaną natychmiast usunięte, o ile nie jest to konieczne do realizacji jakiegokolwiek umownego stosunku użytkowania z Tobą lub do ochrony uzasadnionych interesów biznesowych firmy SCHURTER lub jeśli jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązki składowania.

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych:

 • Cel przetwarzania

 • Kategoria

 • Odbiorcy lub kategorie odbiorców

 • Okres przechowywania

 • Prawo do sprostowania lub usunięcia

 • Prawo odwołania się do organu nadzorczego

 • Pochodzenie danych

 • Istnienie automatycznego procesu podejmowania decyzji

 • Informacja o przekazaniu do państwa trzeciego

Zmiany

Polityka prywatności firmy SCHURTER może się od czasu do czasu zmieniać. SCHURTER nie ograniczy Twoich praw wynikających z niniejszej polityki prywatności bez Twojej wyraźnej zgody.

Prawo do informacji, poprawiania i usuwania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na pisemną prośbę chętnie udzielimy informacji o przechowywanych danych osobowych na Twój temat, a także na Twoje pisemne polecenie skorygujemy lub usuniemy takie dane. Jeśli istnieją prawne obowiązki przechowywania danych, dane zostaną zablokowane tylko do dalszego wykorzystania. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać w formie tekstowej (listownie lub e-mailem) do firmy SCHURTER.

Sprawdź firmowe dane kontaktowe lokalnego inspektora ochrony danych.

SCHURTER AG | Werkhofstraße 8-12 | 6002 Lucerna | Szwajcaria +41 41 369 31 11 | contact.ch@schurter.com

ScrollToTop
ShareUdostępnij na LinkedIn
Skopiuj link
Wyślij e-mailem
ShareSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
CloseZostaniesz przeniesiony na adres strony wybranego kraju. W ten sposób opuścisz stronę główną SCHURTER.
Jeśli chcesz odwiedzić stronę wybranego kraju, kliknij poniższy przycisk:
Jeśli chcesz pozostać na globalnej stronie internetowej SCHURTER, kliknij poniższy przycisk:www.schurter.com
Uwaga: Twoje preferencje dotyczące kraju w globalnej witrynie SCHURTER zostały zapisane.